Rūjienas Sv. Bērtuļa baznīcas torņa atjaunošanai saziedoti 19 872,16 eiro

28.12.2015

 

Ziedojuši:

Ludmila Rubika, Aija Tralmaka, Sabīne Gaile, Dace Zvirbule, Aivars Brīnums, Sarmīte Višņakova, Inta Brigita Vaite,  Gunārs Cicers, Vija Bērziņa, Valdis Brīnums, Jānis Lūsītis, Ruta Anita Gaile, Lidija Kauce, Herberts Kaucis, Juris Bērziņš, Santa Birģele, SIA “Vinetas Zviedres zobārstniecība” , Līga Siliņa, Ēvalds Siliņš, Ints Roķis, Māris Amoliņš, Rūdolfs Dedzis,  SIA SCO Centrs, Santa Voitehoviča, Jānis Auniņš, Jānis Kaliksons, Ella Jursone, Ruta Kauce, Andris Borovkovs, Ivars Lenšs, Eduards Dimitris, Lauma Baltiņa, Līga Baltiņa, Jānis Baltiņš, Sāra Laura Ivsiņa, Jānis Paeglis un Krišjānis Birkavs, Ilze Ozoliņa Bērziņa, Edīte Kostaščuka, Inga Zviedre, Laima Ludvigsone, SIA Sanat,  Rasma Medne, Jevgēņija Pozņaka, Ruta Gaile, Dace un Ojārs Prelgauski, Inga Pūce, Ritvars Mors, Iveta Švalbe, Jānis un Inese Bērtuļi , Rasma Mence, Valda Semerova, Leons Plīkšs, Ilze Ozoliņa Bērziņa, Edīte Kāsēna, Druvis Paeglis, Ligita Dambe, Dace Plīkša, Dzidra Apsīte, Ruta Gaile, Uģis Ārgalis, Elīna Bērziņa, Rita Zača, Aivars Jēkabsons, Jānis un Marija Dzirņi, Atis Mors, Anna Auniņa, Uldis Apsītis, Irēnas Šmites ģimene, Dailas Zariņas ģimene, Valda Bērziņa, Regīna Zunte, Madara Mūkina, Leons Plīkšs, Aigars Bērziņš, Dzintra Bērziņa, Ruta Gaile, Maiga Krišāne, Goldes ģimene, Tamāra More, Ināra un Aldis Dreijas, Aldona Bluķe, Inta Rasa (Pūce), Maruta Berga, Inese Bērziņa, Andris Kalniņš, Liāna Vanaga, SIA 4Plus, Saiva Liepa, Sandra un Raimonds Mellupi, Vilnis Avots, Harry Wendt, ZS Klimpas, SIA Rostes, Anna More, Gaida Tetere, Dzintra Jansone, Arkādijs Studenkovs, Valija Dimza, Sirje Rulle Moisejeva, Inga Oetker, Inga Leite, Biruta Voļatovska, Dagnija Avota, Aivars Mors, Rūjienas v-sk skolēni, Vilma Vesere, Mirdza Meistere, Dzidra Viļķina, Dace Eglīte, Rasma Rusmane, Zenta Svīķe, Velta Tentere, Valdis Meijers, Krišjānis Dāvids Birkavs, Alfreds Razumejs, Ilona Kadaka, Līga Lazdkalne, SIA Artavs, Z.s. Kalnbrindas, Maija Dvorjankina, Ņina Ozola, Ruta Gaile, Inta Sokolovska, anonīms, Marika Kalve, Benita Daiga, Evita Kaužēna, Gundars Ērglis, Aivars Zīvers, Edvīns Platkājs, Broņislava Pelša, Vallija Tille, Laura Vide, Sarmīte Sniega, Rita Buņķe, Irēna Elsiņa, Mikus Grīnbergs, Krišjānis Lācis, Jānis Grīnbergs, Mirdza Korfa, Frīdels Hains, Udo Bolte, Ursula Bolte, Ruta Gaile, Pārsla Roķe, Mirdza Vesere, Līga Zirnīte, Uldis Bišofs, Vija Moisejeva, Raimonds Bišofs, Ieva Bišofa, Alda Kiore, Ruta Jostsone, Irēna Šmite, Ķeizars Andrejs, Kvitka Gunta, Oļģerts Sēja, Pēteris Sēja, Bernd v. Mensenkampf, Jānis Liepiņš, Rita Dreimane, Irēna Šmite, Daila Zariņa, Maiga Bērziņa, Antra Monkēviča, Atis Cerbulis, Andris Bodnieks, Ilze Ozoliņa Bērziņa, Evita Kaužēna, Inguna Kupča.

 

2015.gada 22.novembrī tika atvērta ziedojuma kaste baznīcā (tornim) ar  162,85 eiro un

2015.gada 26.novembrī tika atvērta ziedojuma kaste izstāžu zālē (tornim) ar 507,07 eiro.

 

Šobrīd rit pēdējie darbi pie torņa- jumta projekta, bet baznīcas makets un torņa gailis jau  apskatāmi Rūjienas izstāžu zālē (Upes ielā 7). Par projektu no ziedojumu naudas nebūs jāmaksā.

Visi, kas vēlas pievienoties torņa atjaunošanā, var iemaksāt savu ziedojumu:

1.Biedrības Rūvenietis kontā:

Reģ. Nr. 40008160812

Konts Swedbank  AS  LV21HABA0551028615997

ar norādi- Baznīcas tornim

 

2. Skaidrā naudā Rūjienas Izstāžu zālē (Upes ielā 7), ierakstoties speciālā grāmatā.

Sīkāka informācija pa tel. 26381413 (Līga Siliņa) vai personīgi Rūjienas izstāžu zālē, Upes ielā 7

 

P.S. Biedrībai Rūvenietis  VID piešķīris sabiedriskā labuma guvēja statusu, kas nodrošina ziedotājiem nodokļu atlaidi

 

Kopā jau saziedots 19 872,16 eiro.