Pieminējām uz Sibīriju izvestos Rūjienas novada ļaudis

28.03.2013

Kā katru gadu, arī šogad 25.martā ! Ternejas parkā (kapos) - politiski represēto svētvietā pie piemiņas akmens pieminējām 1949.gada 25.martā uz Sibīriju izvestos Rūjienas novada ļaudis. Līdz ņemot svecītes, ziedus un pūpolus pie akmens ieradās paši deportācijā cietušie, Rūjienas novada domes priekšsēdētājs Guntis Gladkins, novada kultūras pārstāvji un Rūjienas vidusskolas skolēni kopā ar skolotāju Māru Dreimani.

Ir grūti runāt, ir sāpīgi atkal vērt vaļā atmiņu lappuses. Bet tas ir nepieciešams. Nepieciešams, lai atcerētos, pieminētu un nekad neaizmirstu.

Pēc tam visi klātesoši tikai aicināti atremontētājās Tautskolas telpās, lai vēl kādu brīdi būtu kopā. Atmiņu stāsti drīz vien pārauga aizrautīgā diskusijā par Rūjienas novada šodienu un nākotni.