Ēvalds Siliņš devies mūžībā (10.03.1919.- 03.10.2015)

10.12.2015

 

Vēl viena dvēsele kāpj mūžības kalnā. Noslēdzies bagāts, daudzšķautņains mūžs- komponista, pedagoga, diriģenta, grāmatu autora, Rūjienas pirmā Goda pilsoņa, Triju Zvaigžņu ordeņa, Zelta goda zīmes kavaliera Ēvalda Siliņa mūžs.

Dzimtā Ēvele, kur kārts nākamā mūziķa šūpulis, kā mīļa un gaiša sapņu sala mātes silto roku glāstā dzīvo atmiņā līdz pēdējam dzīves brīdim. Ēveles pamatskolā gūtos klavierspēles pamatus Ēvalds pilnveido Cēsu tautas konservatorijas klavieru klasē. Mūzika viņu glābj arī, esot krievu lēģerī, jo bijis iesaukts vācu armijā. Organizējot nometnieku ansambli, izdodas gan piedalīties koncertos, gan aranžēt dziesmas, gan koncertēt Krievijā un Gruzijā.

1948.gadā Ēvalds Siliņš uzsāk darba gaitas Rūjienas septiņgadīgajā skolā. Svešvalodu zināšanas un Latvijas Valsts konservatorijā iegūtās kordiriģenta prasmes “mīkstina” biogrāfijas negludumus. Ar Rūjienu un Rūjienas vidusskolu bijis saistīts viss mūziķa darba mūžs. Skolā un pilsētā organizēti ansambļi un kori, kas ar lieliskiem panākumiem ceļojuši gan pa Latviju, gan toreizējām PSRS republikām un pilsētām. Neaizmirstams ir 60.gadu sākumā sagatavotais opermūzikas koncerts koriem, ansambļiem, solistiem un duetiem. Ar apbrīnojamu enerģiju Ē. Siliņš- bērnu dziesmu autors- ievieš savā darbā relatīvās nošu lasīšanas metodi muzikālās audzināšanas stundās. Rūjienas vidusskola kļūst par mūzikas novirziena skolu, kuru apmeklē skolotāji no visas Latvijas.

Cik interesantas ir skolotāja Siliņa organizētās tālās ekskursijas skolotājiem un skolēniem (pat ar lidmašīnu uz dienvidiem pie Melnās jūras)! Neformālā gaisotnē atklājas viņa lieliskā humora izjūta, prasme saprasties ar cilvēkiem un nemanāmi nogludinot sīkus konfliktus. Arī savā tiešajā darbā viņš paspēj visu- vada Rūjienas vidusskolas un kultūras nama korus, ansambļus, Jeru pagastā- sieviešu kori “Straume”. Un atkal koncertceļojumi pa dažādām PSRS republikām.

Tai pašā laikā Ē.Siliņš sarakstījis 90 grāmatu un metodisko izdevumu. Viņa dziesmas iekļautas Dziesmu svētku repertuāros. Diriģenta vadītie kori kļūst par laureātiem katros Skolu jaunatnes Dziesmu svētkos. Neizsīkstoša enerģija, darba prieks, mīlestība pret ģimeni, rūpes par meitām, prieks par mazbērniem, mazmazbērniem dod dzīvei pilnskanību.

Sirds siltuma un labestības apvīti ir komponista pēdējie dzīves gadi, kad var atcerēties un gaidīt kārtējās Ēvalda dienas martā kopā ar bijušajiem kolēģiem, meitas rūpēs un gādībā justies vajadzīgam un mīlētam. Līdz 3.oktobrī acis slēdz mūžīgais miers.

Paldies par Tavu bagāto, piepildīto mūžu!

Ēvaldu Siliņu pēdējā gaitā pavadījām 10.oktobrī.

 

Kolēģi Rūjienas vidusskolā