TIKŠANĀS VIETA VISIEM PASAULES RŪVENIEŠIEM


TIKŠANĀS VIETA VISIEM PASAULES RŪVENIEŠIEM

Alfrēds Bērziņš

Alfrēds Bērziņš

Alfrēds Bērziņš ( 21.10.1899-31.11.1977)

“Cilvēka vērtības mēraukla ir viņa darbu krietnums un godīgums attiecībā pret savu valsti un līdzcilvēkiem ” tā atzinis kādreizējais Latvijas sabiedrisko lietu ministrs Alfrēds Bērziņš

Alfrēds Bērziņš dzimis Ternejas pagasta Miglās kā mežsarga dēls, pēc dažiem gadiem tēvs aiziet tādā pašā amatā uz Kārķu pagastu, kur Alfrēds mācās pagasta skolā, tad Rūjienas proģimnāzijā un Valkas reālskolā. 1919.gadā brīvprātīgi iestājas Valmieras kājnieku pulkā, pēc tam Latvijas kara skolā, kuras sastāvā piedalās cīņās pret Bermontu. Kara skolas laikā kā eksternis noliek ģimnāzijas beigšanas eksāmenus. Pēc dažiem gadiem atstāj armiju un pāriet aizsargu organizācijas darbā, sākumā kā instruktors, vēlāk organizācijas daļas priekšnieks. Šajā laikā Latvijas Universitātē studē vēsturi. 1931.gadā tiek ievēlēts Saeimā zemnieku savienības frakcijā. 1934.gada 15.maijā kopā ar K.Ulmani un ģen. J.Balodi ir galvenie apvērsuma rīkotāji. A.Bērziņš no 1934.gada līdz 1937.gadam bija iekšlietu ministra biedrs, no 1937.gada līdz 1940.gadam sabiedrisko lietu ministrs. 1940.gadā pēc krievu okupācijas A.Bērziņam laimējās atstāt Latviju un nokļūt Zviedrijā. Izmantojot savu diplomātisko pasi, A.Bērziņš rosīgi tikās ar bijušajiem Latvijas sūtņiem Eiropā, līdz kādā braucienā vācieši viņu arestēja un atbrīvoja tikai 1944.gada novembrī. Pēc kara A.Bērziņš aktīvi darbojās latviešu trimdas organizācijās un vēlāk izceļoja uz ASV, kur turpināja politisko un sabiedrisko darbību līdz mūža beigām. Par Alfrēdu Bērziņu ir daudz rakstīts laikrakstos un grāmatās. Rūjienas novads ir tikai viņa dzimtene, aktīvā darbība noritējusi ārpus tā.