TIKŠANĀS VIETA VISIEM PASAULES RŪVENIEŠIEM


TIKŠANĀS VIETA VISIEM PASAULES RŪVENIEŠIEM

Artūrs Alberings

Artūrs Alberings

Artūrs Alberings ( 8.01.1877- 26.04.1934)

Zemkopības ministrs Arturs Alberings dzimis 8. janv. 1877. g. Rūjienas pagasta Virķēnu Klāvos. Beidzis Harkovā vidējo lauksaimniecības skolu; pēc tam apceļojis Vāciju, Zviedriju un Norvēģiju. Bergenā beidzis dabaszinātņu un zivkopības institūtu un pārbraucot Krievijā iecelts par Astrahaņas lauksaimniecības un zivkopības skolas direktoru; vēlāk muižas pārvaldnieks Pēterpils gub., no kurienes atgriezies Latvijā. 1906. gadā uzņēmies sava tēva mājas saimniecības vadību. Tai pašā gadā darbojies arī kā lauksaimniecības kursu vadītājs pie Rīgas Lauksaimniecības Centrālbiedrības. No 1910. g. līdz 1920. gadam rentējis Kroņa Sārummuižu pie Limbažiem. Sākot ar 1917. gadu ieņem izcila vietu latvju zemniecības kustība. Jau 1917. g. Alberingu ievēl Vidzemes zemes padome, gadu vēlāk Tautas padomē, tad Satversmes Sapulcē un I un II Saeimā Alberings ir līdz pat viņa aicināšanai par valdības galvu, priekšsēdētāja pirmā biedra amatu. Alberings bijis viens no pirmajiem kas sācis darboties latviešu zemnieku politiskās organizācijas laukā. Darbojies Tautas padomē, Satversmes sapulcē un trijās Saeimās. Pirmās divās Saeimās Alberings bijis Saeimas priekšsēdētāja pirmais biedrs. Alberings bijis ilgākus gadus zemkopības ministrs vadījis kādu laiku finansu ministriju un 1926. gada maijā uzņēmies ministru prezidenta pienākumus. Alberings bija latviešu-igauņu biedrības priekšnieks un šim amatā ļoti daudz darījis abu kaimiņtautu sadarbības padziļināšanā. Kā agrārlietu komisijas priekšsēdētājs A. Alberings ar lielu aktivitāti un neatlaidību rūpējies pie mūsu agrārās reformu likumu izstrādāšanas un šis reformas izvešanas dzīvē.

Sarakstījis arī vairāk grāmatas par lauksaimniecību, vairāku sabiedrību dibinātājs un goda biedrs.

Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa Lielvirsnieka pakāpi un ar Somijas valsts I šķiras ordeni ,,Baltā Roze".

1934.gada 26. aprīlī pēc neilgas slimošanas ar plaušu karsoni miris. Apglabāts Rūjienā, Skudrītes kapsētā. Kapa pieminekli veidojis tēlnieks Kārlis Zemdega.

1937.gadā, pieminot pirms 3 gadiem mirušo bij. ministru prezidentu Arturu Alberingu, Rūjienas pag. Rāmnieku pamatskolā notika svinīgs piemiņas akts, jo no šīs skolas A. Alberings sācis savu izglītības ceļu. Studentu b-bas „Fraternitas Rusticana" prezidijs nodeva Rāmnieku pamatskolai lielu A. Alberinga ģīmetni.

Vēlāk turpat notika skolas apkārtnes izdaiļošana, iedēstot jaunu augļu dārzu.

1939.gadā Rūjienā atklāja tēlnieka Kārļa Zemdega veidoto pieminekli veltītu Arturam Alberingam- „Sējējs”